Volkstuinen in Bredene en Oostende

info@tuinhier-akkerwinde.be
0486 72 58 21

Opening Park Nieuwe Koers

Zaterdag 22 juni opent Park Nieuwe Koers.

De voorbije maanden werd de laatste hand gelegd aan ‘Park Nieuwe Koers’, een 13 hectare groot nieuw park aan Mariakerke en de Nieuwe Koerswijk. De aanleg van het park komt niet alleen de bezoekers en omwonenden ten goede, maar vooral ook de biodiversiteit. Park Nieuwe Koers vormt een ecologische verbindingszone met het natuurgebied rondom het Duinenkerkje en het landbouwgebied de Tuinen van Stene, waar in beide gevallen maximaal ingezet wordt op natuurontwikkeling.

Een onderdeel van park is het volkstuinpark Drie Platanen.

Vanaf 22 juni kunnen er 35 tuin(h)ierdersc aan de slag op de percelen. Met percelen tussen de 25 en 100m² spelen we in op de groeiende vraag naar kleinere stukken.