Volkstuinen in Bredene en Oostende

info@tuinhier-akkerwinde.be
0486 72 58 21

Over ons

Het zaaien van je eigen groenten, er zorg voor dragen, ze oogsten en vervolgens bereiden, dat is pure voldoening !!!

We schrijven 1982. Het toenmalig bestuur van de Oostendse afdeling ‘Werk voor Volkstui­nen’, meende dat het in Oostende wenselijk was om gronden te verwerven, dienstig voor de aanleg van volkstuintjes. Na ruggespraak met, en onder impuls van de toenmalige bedrijfsleider van het stedelijk groenbeleid, Daniel Dewulf, werd een strook grond, gelegen langs de nog onverharde Steense Dijk, goed bevonden om er de eerste volkstuintjes te laten groeien.

Om de kosten van de eerste grondwerken en de volgende aanlegwerken te beperken, moch­ten wij beroep doen op de ‘Stedelijke Groendienst’ onder leiding van Jozef Watelle. De ver­hardingsmaterialen voor de weg werden gratis aangebracht door Jozef T’Jonck, en een
aanzienlijke financiële steun werd verleend door ons erelid Norbert Haeck, uitgever van TIPS.

Uit die aanzet zijn uiteindelijk de drie Volkstuinparken gegroeid nl. het Volkstuinpark ‘Karel Achtergaele’ aan de Steense dijk, het Volkstuinpark ‘ De Zomerloop’ aan de Gouwelo­zestraat en het Volkstuinpark ‘De Groene Dijk’ aan de Mansveldstraat op de Vuurtorenwijk.

Inmiddels zijn we 2019 en is Tuinhier Akkerwinde gegroeid tot een vereniging die het beheer van 5 volkstuinparken, goed voor 250 percelen, op zich neemt.

In 2017 hebben we over de gemeentegrens heen het beheer van ‘Den Hof’ op ons genomen en in juni 2019 kwam het vierde park in oostende ‘Drie Platanen’ gelegen in de site Park Nieuwe Koers erbij.

Het stadsbestuur Oostende besloot echter om in 2021 het contract met Tuinhier niet te verlengen. De volkstuinparken K. Achtergaele, De Zomerloop en De Groene Dyck worden voortaan beheerd door het stadsbestuur.

Tuinhier Akkerwinde is een vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos inzet voor de volkstuinierders in Bredene en Oostende. De bestuursleden zijn allemaal gebruikers van een volkstuin.