De Ecologische Moestuin 2020
Driedelige reeks over ecologisch tuinieren.
Dinsdag 10, 17 en 24 maart 2020 komt Dhr Ivan Maertens ons wegwijs maken in het ecologisch tuinieren.
Start telkens om 19u30. De cursus gaat door in OC 't Viooltje, Violierenlaan 3, Oostende.

Voor leden van Velt en Tuinhier-Akkerwinde is de cusrus gratis, niet leden betalen 9 euro.
De cursus is er voor zowel de startende volkstuingebruiker als voor de ervaren gebruiker, doorspekt met getuigenissen en praktische voorbeelden.

De lessen zijn doorlopend en vervolgen telkens waar de vorige les gestopt is. De cursus start met het begrip 'goede grond' en neemt je vervolgens mee doorheen compostgebruik, bemestingsplannen, vruchtwisseling en teeltvolgorde. We staan stil bij de voorteelten, hoofdteelten en de nateelten in je moestuin en gaan dieper in op het optimaal gebruik van je grond.

De Cursus speelt graag in op je vragen en noden rond tuinieren.
Mocht je vooraf al een vraag of probleem hebben in je tuin, dan kan je deze alvast hieronder stellen.
Na verzending krijg je nog een bevestigingsmail. Kijk zeker eens in je SPAM box mocht je niets ontvangen.
Niets te vinden? Contacteer ons dan via info@tuinhier-akkerwinde.be