Volkstuinen in Bredene en Oostende

info@tuinhier-akkerwinde.be
0486 72 58 21

Tuinkeuring

Vanaf mei tot en met augustus gebeuren er op verschillende tijdstippen controles door de diverse bestuursleden.

• Bestuursleden kennen een percentage toe. Daarmee drukken ze uit hoe zij het perceel ervaren naar orde, netheid en tuinier vakmanschap…
• Alle bestuursleden gaan minstens één keer op keuring zodat er een voldoende verscheidenheid aan meningen wordt gegeven
• Eénmaal per seizoen wordt er een keuring extra uitgevoerd door externe keurders die geen relatie hebben met Tuinhier Akkerwinde. Deze keuring is enkel voor de tuintjes die het jaar voordien > 70% behaalden
• Op het einde van het seizoen, worden de tuintjes die < 35% gemiddeld behalen nogmaals bezocht.
• Tijdens deze laatste controle, en met inachtneming van eventuele verzachtende omstandigheden, wordt er beslist om een laatste verwittigingsbrief te sturen
• In juni worden de tuintjes die het jaar voordien een verwittiging gekregen hebben opnieuw geëvalueerd.
• Dit is het moment waarop we de beslissing nemen of betrokken leden/huurders nog verder in onze vereniging kunnen tuinieren of niet.
• De brief met de laatste verwittiging wordt samen met de facturatie gestuurd. Dit om de mensen bewust te maken hun lidgeld al of niet verder te betalen

De winnaar van de mooiste volkstuin is diegene die het beste scoort over de keuringen van de bestuursleden en de punten van de externe jury.

We voorzien een waardebon voor de eerste 10. De top drie krijgt bovendien een bordje met hun plaats op.